Θερμό Γαλβάνισμα

Το θερμό γαλβάνισμα, είναι ένα μέσο για την προστασία σιδηρών αντικειμένων από την οξείδωση (σκουριά) για πολλά χρόνια.


Θερμό Γαλβάνισμα

Πιο αναλυτικά, αφού γίνει ένας βαθύς καθαρισμός στα σίδερα με χημικά ή τεχνικά μέσα ή και τα δύο, βυθίζονται σε δεξαμενή με ρευστό ψευδάργυρο θερμοκρασίας 460°C με σκοπό να σχηματιστεί μια επικάλυψη ψευδαργύρου, που είναι μεταλλουργικά συνδεδεμένη με την επιφάνεια των σιδήρων. Το θερμό γαλβάνισμα, είναι προσαρμόσιμο σε όλους σχεδόν τους τύπους κατασκευασμένων ή μη σιδηρών αντικειμένων όπως σύρμα, σωληνώσεις όλων των ειδών, δεξαμενές, μεγάλες και μικρές κατασκευές με τα εξαρτήματά τους, καθώς και πολλά άλλα.

Η διαδικασία του θερμού γαλβανίσματος είναι η εξής:


1. Συρμάτωμα (εάν απαιτείται)
2. Απολίπανση (εάν απαιτείται)
3. Βούτηγμα στην δεξαμενή υδροχλωρικού οξέως, ανασήκωμα και βούτηγμα 2 έως 3 φορές.
4. Βούτηγμα στη δεξαμενή νερού
5. Μεταφορά και βούτηγμα στην δεξαμενή FLUX για ετοιμασία των επιφανειών.
6. Στέγνωμα υλικών με θερμό ρεύμα προπανίου.
7. Εμβάπτιση στο τήγμα ψευδαργύρου.
8. Αποσυρμάτωση - καθαρισμός τεφρών και σταξιμάτων.
9. Επιθεώρηση πρόσφυσης στρώματος ψευδαργύρου σύμφωνα με την προδιαγραφή ASTM Α-153

Το θερμό γαλβάνισμα θεωρείται το καλύτερο στην κατηγορία του και έχει πολλά πλεονεκτήματα. Έχει το χαμηλότερο κόστος στην κατηγορία του κι αυτό γιατί με το θερμό γαλβάνισμα πετυχαίνουμε ένα αποτέλεσμα διάρκειας 20 - 50 χρόνων με ελάχιστη συντήρηση, σε αντίθεση με άλλα προστατευτικά σιδήρων που δεν έχουν τέτοια μακροζωία και απαιτούν συντήρηση ίση με το αρχικό τους κόστος. Η επικάλυψη του θερμού γαλβανίσματος έχει τέτοια δομή που δίνει μια ξεχωριστή αντοχή και αυτόματη προστασία σε τυχόν ζημιές πάνω στα γαλβανισμένα σίδερα, που μπορεί να προκληθούν κατά την μεταφορά ή την τοποθέτησή τους.

Η επικάλυψη του θερμού γαλβανίσματος εκτιμάται εύκολα με το μάτι και απλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια αβλαβής μέθοδος για το πάχος. Επίσης, με την παραλαβή των γαλβανισμένων σίδερων δεν χάνεται πολύτιμος χρόνος για την επιθεώρηση ή την προετοιμασία τους και τοποθετούνται αμέσως.

before1after1
before4after4