ΠΕΛΑΤΕΣ

Το φιλικό πρόσωπο, η εντατική δουλειά και η ποιότητα που χαρακτηρίζει τα "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΤΗΡΙΑ ΧΑΤΖΗΕΛΕΝΗ'' έχουν ως αποτέλεσμα τη συνεργασία με εκατοντάδες σημαντικούς πελάτες, επώνυμους και μη, οι οποίοι συνεχώς αυξάνονται. Ενδεικτικά αναφέρουμε κάποιους από τους πελάτες μας:

Εκ' μέρους των ανθρώπων της εταιρείας, Σας ευχαριστούμε