Περιστροφικό Γαλβάνισμα

Το περιστροφικό γαλβάνισμα χρησιμοποιείται και στα δύο είδη γαλβανίσματος, με τη διαφορά...


Περιστροφικό Γαλβάνισμα

Το περιστροφικό γαλβάνισμα χρησιμοποιείται και στα δύο είδη γαλβανίσματος, με τη διαφορά ότι τα εξαρτήματα μπαίνουν σε ειδικά διάτρητα καλαθάκια για την εμβάπτισή τους στο τήγμα ψευδαργύρου και κατόπιν, όσο αφορά το θερμό γαλβανισμό, τοποθετούνται σε φυγοκεντρικό δοχείο με αποτέλεσμα να αποβάλλεται ο επιπλέον ψευδάργυρος (βίδες και άλλα μικροεξαρτήματα), ενώ στο ηλεκτρολυτικό γαλβάνισμα επιτυγχάνεται γρήγορο στέγνωμα των υλικών. Η εταιρεία μας έχοντας εξασφαλίσει έως τώρα μια σίγουρη και ανοδική πορεία στο χώρο του γαλβανίσματος με σταθερούς όσο και ισχυρούς πελάτες και προμηθευτές, κοιτάζει πλέον το μέλλον και βέβαια την εξυπηρέτηση των πελατών της.