Ψυχρό Γαλβάνισμα

Το ψυχρό γαλβάνισμα ή ηλεκτρολυτικό γαλβάνισμα...


Ψυχρό Γαλβάνισμα

Η ηλεκτρολυτική επιμετάλλωση είναι μια διαδικασία γαλβανίσματος κατά την οποία ένα στρώμα ψευδαργύρου αποτίθεται ηλεκτροχημικά στην επιφάνεια του χάλυβα. Στο λουτρό της ηλεκτρολυτικής επιμετάλλωσης ο χάλυβας αποτελεί την κάθοδο και η πλάκα ψευδαργύρου την άνοδο. Κατά την διαδικασία, το λουτρό περιέχει ένα όξινο ή αλκαλικό υδατικό διάλυμα αλάτων ψευδαργύρου και υπό κατάλληλες συνθήκες τάσης και ρεύματος, μια στρώση ψευδαργύρου αποτίθεται στον χάλυβα.

Ελληνικα

Pin It on Pinterest

Μετάβαση στο περιεχόμενο