Έτοιμα Γαλβανισμένα Προϊόντα

Στόχος μας η άμεση ανταπόκριση στη ζήτηση του πελάτη και η προμήθεια υλικών εξαιρετικής ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές και στο συντομότερο χρόνο.


ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΙ

Έτοιμα Γαλβανισμένα Προϊόντα

Η εταιρεία για την ταχύτερη και άριστη εξυπηρέτηση των πελατών της διαθέτει επίσης μεγάλη ποικιλία έτοιμων γαλβανισμένων προϊόντων(σίδηρος εμπορίου όπως κοιλοδοκοί, γωνιές, λάμες κλπ), τα οποία προέρχονται από αναγνωρισμένους Ελληνικούς Οίκους και πληρούν όλες τις προδιαγραφές ποιότητος των Διεθνών Standards. Στόχος μας η άμεση ανταπόκριση στη ζήτηση του πελάτη και η προμήθεια υλικών εξαιρετικής ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές και στο συντομότερο χρόνο. Τα προϊόντα αυτά είναι διαθέσιμα στις συνήθεις διαστάσεις ενώ οποιαδήποτε άλλη διάσταση είναι εφικτή κατόπιν παραγγελίας