Downloads

Prospectus 1

Κατεβάστε το prospectus 1 σε pdf μορφή

Flyer

Κατεβάστε το flyer σε pdf μορφή

Prospectus 2

Κατεβάστε το prospectus 2 σε pdf μορφή

1. Σωληνοειδείς κατασκευές

Καλά τοποθετημένες τρύπες εξαερισμού και αποστράγγισης επαρκούς μεγέθους είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη υψηλής ποιότητας γαλβανίσματος. Η μέθοδος αιώρησης των κατασκευών στο γαλβανιστήριο (συνήθως σε γωνία) θα πρέπει πάντοτε να λαμβάνεται υπ' όψιν όταν ανοίγονται τρύπες. Για τον λόγο αυτό, είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι οι τρύπες ανοίγονται όσο πιο κοντά γίνεται στις γωνίες της κατασκευής κάποιες φορές. Είναι δύσκολο να ανοιχτούν οι τρύπες μετά την κατασκευή, οπότε είναι καλύτερο να ανοίγονται πριν την συναρμολόγηση, με αυτόν τον τρόπο μπορούν να τοποθετηθούν και έτσι να μην είναι ορατές όταν χρησιμοποιείται η κατασκευή. Το μέγεθος της τρύπας εξαρτάται από τον όγκο του αερίου που περνάει διαμέσου των αεραγωγών οι οποίοι με τη σειρά τους εξαρτώνται από το μήκος και τη διάμετρο της μεταλλικής κατασκευής.

2. Αιώρηση

Κατά τη διαδικασία της απόσυρσης από το μπάνιο γαλβανίσματος, τα εξαρτήματα θα πρέπει να αιωρούνται με τρόπο που να επιτρέπεται στον υγρό ψευδάργυρο να αποστραγγιχτεί εύκολα. Αυτό θα πρέπει να υπολογιστεί για τα σημεία αιώρησης και επίσης για οποιεσδήποτε διευθετήσεις για το σφράγισμα και τον εξαερισμό. Η σωστή τοποθέτηση των σημείων αιώρησης και οπών αερισμού θα εμποδίσουν να βγει από το μπάνιο πλεόνασμα ψευδαργύρου (περίσσια / εγκλωβισμένη ποσότητα ψευδαργύρου). Σε μεγάλες ή βαριές κατασκευές η θέση των σημείων αιώρησης θα πρέπει να συμφωνηθεί έτσι ώστε να μην προκληθεί ζημιά και να υπολογιστεί η ικανότητα μεταφοράς του φορτίου τους.

3.

Εάν οι τρύπες μπορούν να γίνουν στα σημεία που φαίνονται στην εικόνα , θα επιτευχθεί μία καθαρότερη χωρίς ψεγάδια επικάλυψη.

4.

Οι τρύπες πρέπει να τοποθετηθούν στα ψηλότερα και χαμηλότερα σημεία πάνω στο τμήμα για να διασφαλιστεί ότι δεν θα εγκλωβιστεί αέρας κατά τη διάρκεια της βύθισης και ότι η αποστράγγιση είναι ολοκληρωμένη κατά την απόσυρση από το μπάνιο γαλβανίσματος. Εσωτερικά εξογκώματα θα πρέπει να παραλείπονται όπου είναι δυνατόν.

5.

Σε κάθετα μέλη, οι ανοιγμένες τρύπες ή εγκοπές V θα πρέπει να είναι διαγωνίως αντίθετες μεταξύ τους στην κορυφή και στο κάτω μέρος (όσο γίνεται πιο κοντά στο σφραγισμένο άκρο). Αυτό θα επιτρέψει την ελεύθερη ροή λιωμένου ψευδαργύρου σε όλη την επιφάνεια του μετάλλου, ενισχύοντας την αποστράγγιση από την κατασκευή και κατά συνέπεια θα βοηθήσει στην ανάπτυξη μίας ομαλότερης γαλβανισμένης επικάλυψης , θα μειώσει το ενδεχόμενο διατήρησης της τέφρας πάνω στην επιφάνεια του μετάλλου και θα βοηθήσει να αποφευχθούν εγκλωβισμοί αέρα μέσα στην κατασκευή, το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει σε περιοχές χωρίς επικάλυψη. Σε κοίλες διατομές, θα πρέπει να γίνεται πρόβλεψη για αερισμό και αποστράγγιση.

6.

Τμήματα, που ενσωματώνουν εσωτερικά διαφράγματα και πέλματα, πρέπει επίσης να αερίζονται σωστά. Με μικρά ορθογώνια κοίλα τμήματα, οι τέσσερις γωνίες των πλακών του διαφράγματος θα πρέπει να περικοπούν. Μεγαλύτερα κοίλα τμήματα θα πρέπει να ενσωματώνουν μία επιπλέον «ανθρωποθυρίδα» / φρεάτιο στο κέντρο του διαφράγματος. 7. (Εξωτερικές νευρώσεις, συγκολλημένα πρόσθετα και πλέγματα για κολώνες και δοκάρια, και στηρίγματα σε τμήματα καναλιού θα πρέπει να έχουν περικοπεί οι γωνίες τους.) Περικοπή των γωνιών αυτών των μπρακέτων θα βοηθήσει την πρόσβαση και την αποστράγγιση λιωμένου ψευδαργύρου και μια καθαρότερη επικάλυψη θα εξασφαλισθεί.

7.

(Εξωτερικές νευρώσεις, συγκολλημένα πρόσθετα και πλέγματα για κολώνες και δοκάρια, και στηρίγματα σε τμήματα καναλιού θα πρέπει να έχουν περικοπεί οι γωνίες τους.) Περικοπή των γωνιών αυτών των μπρακέτων θα βοηθήσει την πρόσβαση και την αποστράγγιση λιωμένου ψευδαργύρου και μια καθαρότερη επικάλυψη θα εξασφαλισθεί.

Εναλλακτικά σχέδια για τμήματα αερισμού συγκολλημένα σε πλάκες βάσης / φλάντζες / λαπάτσες.

8.

Εξωτερικά ενισχυτικά για δοκούς ή κανάλια θα πρέπει να έχουν περικομμένες γωνίες.

9.

Συγκολλημένες ενώσεις θα πρέπει να είναι συνεχείς εάν δεν περικλείουν μια διαφορετικά μη αεριζόμενη επιφάνεια. Βιδωτοί σύνδεσμοι/ αρθρώσεις είναι καλύτερο να γίνονται μετά το γαλβάνισμα. Παραδείγματα για το πώς θα πρέπει να σχεδιάζονται οι συγκολλήσεις ώστε να αποφευχθεί παγίδευση οξέως (στενές σχισμές).

10.

Για την ελαχιστοποίηση του ρίσκου παραμόρφωσης, οι επίπεδες λαμαρίνες θα πρέπει να είναι ενισχυμένες, για παράδειγμα κοίλες ή με ραβδώσεις. Θα πρέπει να παρέχονται ανοίγματα στις γωνίες.

11.

Για την ελαχιστοποίηση του ρίσκου παραμόρφωσης, οι επίπεδες λαμαρίνες θα πρέπει να είναι ενισχυμένες, για παράδειγμα κοίλες ή με ραβδώσεις. Θα πρέπει να παρέχονται ανοίγματα στις γωνίες.

12.

Γαλβανισμένος συμπυκνωτής / ψυκτήρας / συμπιεστής.

13.

Έκρηξη. Ζημιά λόγω ακατάλληλου αερισμού. Μια έκρηξη μπορεί να συμβεί στο μπάνιο γαλβανίσματος εάν υπάρχει αέρας σε ένα κλειστό τμήμα (διαμέρισμα/θάλαμο) όταν η κατασκευή βυθίζεται στον λιωμένο ψευδάργυρο. Όταν ζεσταίνεται τους 450°C ο ατμός μπορεί να παράγει μία υπερβολική πίεση έως και 200bar και να σκάσει την κατασκευή. Ένα τέτοιο συμβάν μπορεί να είναι εξαιρετικά επικίνδυνο για τους χειριστές στο γαλβανιστήριο.